Srce

Miladinović: Posledice Kovida 19 na srce mogu biti trajne