Park prirode “Radan” biće krunisan novom saobraćajnicom preko ove planine u septembru 2024. godine