Povisena temperatura

Da li je povišena temperatura kod dece razlog za brigu roditeljima ?